در کتاب مقدس توسط

1 پاسخ

توسط
از نام سرور و آفریدگار خود سوءاستفاده نکن
روز تعطیل را مقدس بشمار و عبادت کن
به پدر و مادر خود احترام بگذار
قتل مکن
زنا مکن
دزدی مکن
غیبت مکن
به همسایه خود حسادت مکن
به همسر ، کارگر، خدمتکار،چهارپایان و مال و اموال دیگران طمع مکن

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...