در کتاب مقدس توسط

1 پاسخ

توسط
وقتی که عیسی در یوحنا ۱: ۲۹ یوحنا ۳۶:۱، بره ی خداوند خوانده می شود، این واژه به او به عنوان قربانی کامل و نهایی برای گناه معطوف شده است. به منظور درک کردن اینکه مسیح که بود وچه کرد، ما باید از عهد عتیق آغازکنیم، که در بر دارنده ی نبوت ها در مورد آمدن مسیح به عنوان یک "قربانی گناه" است (اشعیا ۱۰:۵۳) .در حقیقت، کّل نظام قربانی کردن در عهد عتیق، به عنوان نمایانگری از آمدن عیسی مسیح توسط خداوند بنیان نهاده شد. مسیح قربانی بی‌ عیبیست که خداوند برای کفّاره گناهان مردمانش فراهم می کرد(رومیان ۳:۸ ؛ عبرانیان ۱۰).

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...