1 پاسخ

توسط
علت اشاره عیسی مسیح به این امر این بود که خدا در عهد عتیق خود را شوهر قوم اسرائیل معرفی می کند و عیسی مسیح در عهد جدید همان خدای عهد عتیق است که ظاهر شده و اکنون داماد یا شوهر کلیسا که قوم جهانی خدا است می باشد و تا زمانیکه او در میان شاگردانش راه می رفت و زندگی می کرد نیازی به نگهداری روزه نبوده و او می فرماید وقتی داماد از شما گرفته شد، آنگاه می توانید روزه بگیرید، یعنی وقتی عیسی مسیح به آسمان نزد خدای پدر صعود کرد، شاگردان و نیز پیروان مسیح می بایست دوباره شروع به روزه گرفتن برای ملاقات با خدا و ادامه کار او می کردند.

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...