1 پاسخ

توسط

برای رشد ایمان یک مسیحی چند مسئله نقش اساسی بازی می کنند:

1- داشتن وقت شخصی مصاحبت و دوستی با خدا و پرستش او و مطالعه کتاب مقدس و شنیدن صدای خدا و هدایت او برای هر روزمان

2- داشتن مشارکت و شرکت در جلسات کلیسای خانگی و جلسات دیگر برای تقویت ایمانمان از طریق ارتباط با ایماندارن دیگر.

3- رساندن پیام خبر خوش انجیل به دیگران و شاهدی زنده بودن از کار مسیح در زندگیمان برای دیگران باعث تقویت ایمان و شادابی ایمان ما می شود.

4- خدمت در کلیسا و به مردم باعث تقویت ایمان ما می شود.

در محبت مسیحایی،

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...