1 پاسخ

توسط
شالوم کلمه ای عبری است که در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان به فراوانی از آن استفاده شده است و هرگاه عیسی مسیح در عهد جدید فارسی خطاب به دوستان یا شاگردان خود می فرماید: سلام یا سلامتی بر شما باد! در اصل از همین کلمه شالوم استفاده کرده است. از این کلمه در عهد عتیق نیز استفاده شده است.

کلمه شالوم در اصل زبان عبری معنای بسیار غنی ای در بر دارد. این کلمه به معنای صلح، آرامش، امنیت، موفقیت، کمال، کامیابی، رفاه و سلامتی می باشد. در واقع از شالوم برای صلح و آرامش درونی و در ضمن برای صلح و آرامش در روابط فردی و اجتماعی و سیاسی نیز بکار برده شده است. در کتاب مقدس مسیحیان که عهد عتیق یهودیان را نیز شامل می شود این کلمه 7965 بار به کار گرفته شده است. خدای کتاب مقدس یهوه شالوم نامیده شده یعنی خدای صلح و آرامش. مسیحیت تأکید شدیدی بر صلح و آرامش در میان بشریت دارد و مذهب صلح و آرامش نامیده می شود.

کلمه سلام به فارسی و السلام به عربی و اشلم به زبان آشوری از همین ریشه کلمه عبری شالوم برگرفته شده است.

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...