1 پاسخ

توسط

...به شما تبریک می گوئیم. شما تصمیم مُهّمی را اتخاذ نموده اید که زندگی شما را تغئیر خواهد داد. شاید پرسش شما این باشد که "چگونه سفر خود را با خدا آغاز کنم؟" پنج قدم ذیل، شما را با استفاده از اصول کتابمقدس، در این راه راهنمائی خواهند نمود. در صورتی که در این سفر به سؤالات دیگری برخورد کردید، میتوانید به http://www.faq.questionsbible.com/ مراجعه کنید.

1. شما باید مطمئن باشید که معنی نجات را درک کرده اید.

اول یوحنا 13:5 میگوید، "این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان آورده اید تا بدانید که حیات جاودانی دارید، و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید." خدا می خواهد که ما مفهوم دقیق نجات را درک کنیم. او میخواهد که ما خاطر جمع باشیم که نجات داریم. خوب است که به اختصار به چند نکته در بارۀ نجات اشاره کنیم:

الف) همۀ ما گناه کرده ایم. همۀ ما مرتکب اعمالی شده ایم که خدا از آنها خشنود نیست (رومیان 23:3).

ب) گناه در زندگی ما، ما را مُستحّق میکند تا، به وسیلۀ جدائی ابدی از خدا، مُجازات شویم (رومیان 23:6).

ج) عیسی مسیح بر روی صلیب مُرد تا مُجازاتی را که ما سزاوار آن بودیم بر خود بگیرد. (رومیان 8:5 ؛ دوم قرنتیان 21:5) قیام او از مردگان ثابت نمود که مرگ او برای پرداخت جریمۀ گناهان ما کافی و بَسَنده بود.

د) خدا آمرزش و نجات را به افرادی می بخشد که به مسیح ایمان آورند و مطمئن باشند که او با مرگ خویش جریمۀ گناهان آنان را پرداخت کرده است. (یوحنا 16:3 ؛ رومیان 1:5 ؛ رومیان 1:8)

این، در واقع، خلاصه ای از پیغام نجات میباشد! اگر ایمان خود را بر عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده نهاده اید، شما نجات یافته اید! در اینصورت همۀ گناهان شما آمرزیده شده اند، و خدا قول میدهد که هرگز شما را تنها نخواهد گذاشت (رومیان 38:8-39 ؛ متی 20:28). بیاد داشته باشید که نجات شما در عیسی مسیح تضمین شده است. (یوحنا 28:10-29). اگر تنها به مسیح اعتماد کنید، شما میتوانید اطمینان داشته باشید که همۀ ابَدیّت را در آسمان نزد پسر خدا سپری خواهید کرد.

2. شما باید کلیسائی پیدا کنید که کتابمقدس را بطور صحیح تعلیم می دهد.

شما نباید فکر کنید که کلیسا فقط یک ساختمان است. کلیسا یعنی مردم. این نکته بسیار مهم است که ایمانداران (در عیسی مسیح) با هم مشارکت داشته باشند. در واقع، این یکی از اهداف اولیۀ کلیسا می باشد. حال که شما به مسیح ایمان آورده اید، ما شما را قویاً تشویق میکنیم که کلیسائی را پیدا کنید که تعالیمش بر اساس کتابمقدس است. با شبان آن کلیسا تماس بگیرید و او را از ایمان تازۀ خود در مسیح مطلع سازید.

دومین هدف کلیسا تعلیم کتابمقدس می باشد. از طریق کتابمقدس میتوانید یاد بگیرید که چگونه قوانین خدا را در زندگی خود به کار گیرید. درک کردن کتابمقدس کلیدی است به سوی یک زندگی مسیحی موفق و قدرتمند. در دوم تیموتاؤس 16:3-17 می خوانیم، "تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است؛ تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود."

سومین هدف کلیسا پرستش است. پرستش یعنی تشکر کردن از خدا برای هر آنچه برای ما انجام داده است. خـدا ما را نجات داده است. خـدا ما را دوست دارد. خـدا احتیاجات ما را رفع میکند. خـدا ما را هدایت و راهنمائی میکند. خـدا قدوس، عادل، با محبت، رحیم، و پر از فیض می باشد. چگونه می توانیم از او تشکر نکنیم؟ در مکاشفه 11:4 اینطور می خوانیم: "مُستحّقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی زیرا که تو همۀ موجودات را آفریده و محض ارادۀ تو بودند و آفریده شدند."

3. شما باید هر روز وقت مشخصی را برای تفکر و تمرکز بر خدا اختصاص دهید.

این خیلی مهم است که در طول روز مدتی را در مشارکت با خدا سپری کنیم. بعضی از مردم این وقت را "رازگاهان" می نامند دیگران آن را "وقف خداوند" می دانند چون در آن وقت ما خود را به خدا وقف میکنیم. برخی از مردم ترجیح می دهند صبح ها با خدا وقت بگذرانند، در حالی که دیگران دوست دارند شب ها به راز و نیاز او بپردازند. این مهم نیست که شما این وقت را چه می نامید و یا چه زمانی از روز را به آن اختصاص می دهید. آنچه مهم است این است که بطور مرتب، هر روز، با خدا وقت بگذرانید. ولی این وقت باید شامل چه بخش هائی باشد؟

الف) دعا. میتوان به سادگی گفت: "دعا یعنی گفتگو با خدا." این گفتگو در بارۀ مشکلات شما و همۀ آن چیزهائی است که برای شما مهم میباشند. از خدا بخواهید به شما حکمت بدهد و شما را هدایت کند. از او بطلبید تا برای احتیاجات شما تدارک ببیند. به او بگوئید که چقدر او را دوست دارید، و اینکه چقدر بابت آنچه برای شما کرده است و میکند متشکر هستید. دعا یعنی همین!

ب) قرائت کتابمقدس. در کنار همۀ آنچه در کلیسا و سایر جلسات تعلیم کتابمقدس یاد میگیرید، ...

... کتابمقدس یافت می شود. کتابمقدس شما را هدایت میکند تا تصمیمات صحیح اتخاذ کنید، خواست خدا را تشخیص دهید، بفهمید چگونه دیگران را خدمت کنید، و چگونه از نظر روحانی رشد کنید. کتابمقدس کلام خداست اصولا، کتابمقدس کتاب راهنمای ماست تا طوری زندگی کنیم که هم باعث خشنودی خدا گردیم و هم خود، شخصاً ارضاء شده باشیم.

4. شما باید با افرادی که بتوانند شما را در رشد روحانی کمک کنند رابطه برقرار کنید.

در اول قرنتیان 33:15 می خوانیم: "فریفته مشوید، معاشرت بد اخلاق حَسَنه را فاسد می سازد." کتابمقدس حاوی اخطارهای زیادی در بارۀ اثراتی است که افراد بد میتوانند بر ما داشته باشند. گذراندن وقت با اشخاصی که درگیر فعالیتهای گناه آلود هستند، می تواند ما را وسوسه کند تا ما نیز شریک همان گناهان شویم. در واقع افرادی که در اطراف ما هستند بر شخصیت ما اثر مستقیمی بر جای می نهند. به همین دلیل خیلی مهم است که خود را با اشخاصی احاطه کنیم که خدا را دوست دارند و با سرسپردگی به او زندگی می کنند.

سعی کنید یک و یا دو نفر دوست پیدا کنید که میتوانند مُشوّق و کمک خوبی برای شما باشند. به احتمال قوی در مشارکتهای کلیسائی با چنین افرادی آشنا خواهید شد. (عبرانیان 13:3 ؛ عبرانیان 24:10) از دوستان خود بخواهید تا بطور مُرّتب و جدّی در مورد رازگاهان، فعالیتها، و گام برداشتن شما با خدا شما را ارزیابی کنند . بدین طریق شما خود را مسئول و جوابگو خواهید دید. شما نیز همین قدم را برای آنان بردارید این بدان معنا نیست که با سایر دوستان خود که هنوز عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده نپذیرفته اند قطع رابطه نمائید. در عین حالی که رابطۀ دوستانه و محبت آمیز خود را با آنان حفظ میکنید، به آنها نشان دهید که مسیح زندگی شما را عوض کرده است و اینکه شما دیگر نمیتوانید همۀ آن چیزهائی را که در گذشته می کردید دوباره انجام دهید از خدا بخواهید تا به شما فرصت هائی عطا کند تا بتوانید در بارۀ عیسی مسیح با دوستان خود صحبت کنید.

5. شما باید تعمید بگیرید.

آنچه اکثر مردم در مورد تعمید باور دارند چیزی نیست جُز عقایدی آغشته به سؤتفاهمات. کلمۀ "تعمید" به معنی "غوطه ور کردن در آب" می باشد. تعمید روشی کتابمقدسی است برای اعلام کردن ایمان و سرسپردگی خود به عیسی مسیح. عمل فرو رفتن در آب به منزلۀ مدفون شدن با مسیح، و بیرون آمدن از آب تصویری از قیام اوست. در تعمید، شما با مسیح می میرید، با او مدفون می شوید، و با او از مردگان قیام می کنید (رومیان 3:6–4)

تعمید شما را نجات نمی دهد، و به هیچ وجه گناهان شما را پاک نمی کند. اهمیت تعمید در این است که شما خدا را اطاعت کرده اید و ایمان و سرسپردگی خود را به نجات دهندۀ خود اعلام کرده اید. اگر برای تعمید گرفتن آمادگی دارید، باید با شبان یک کلیسا صحبت کنید.

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...