1 پاسخ

توسط
 
بهترین پاسخ
ایشان به درد، محنت، و مرگ سزاور شده و از باغ بیرون شدند

 (پیدایش ۳:‏۱۶−‏۱۹، ۲۴)

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...