1 پاسخ

توسط
آدم

(پیدایش ۲:‏۷؛ اول قرنتیان ۱۵:‏۴۵)

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...