ميوه هاى روح القدس كدامند ، نام ببريد ؟

سوال شده 8 مرداد 1396 در پرسشهای عمومی توسط مدیریت سایت

1 پاسخ

پاسخ داده شده 8 مرداد 1396 توسط مدیریت سایت
در كتاب غلاطيان ۵ : ۲۲ به ترتيب ۹ ميوه را نام می برد كه در وقت نجات به يك ايماندار از طرف روح خدا داده می شود . يك شخص مسيحى می بايست نفس خود را روزانه تحت كنترل روح خدا قرار دهد تا اين ميوه ها از او نمايان شود. نه آنكه ندارد بلكه بعنوان هديه يك جا به او در وقت نجات داده شده است ولی نفسى كه نمرده است نمی گذارد كه اين ميوه ها از ما بيرون بيايد.

1-محبت

۲- خوشى يا شادى

 ۳- سلامتى يا آرامش

۴- حلم يا بردبارى

 ۵- مهربانى

 ۶- نيكويى

 ۷- ايمان يا در اصل وفادارى

۸- تواضع يا فروتنى

۹- پرهيزگارى يا خويشتن دارى
آیه امروز :

96 سوال

96 پاسخ

0 دیدگاه

12 کاربر

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...