لغت مشاركت براى شما چه معنى می دهد ؟

سوال شده 8 مرداد 1396 در سنجش و ارزیابی توسط مدیریت سایت

1 پاسخ

پاسخ داده شده 8 مرداد 1396 توسط مدیریت سایت
مشاركت يعنى رابطه روحانى ايماندارن با يكديگر. در مسيحيت لغت معاشرت كه از لغت عيش و عشرت می آيد وجود ندارد (منظور اينست كه استفاده ندارد ) بلكه يك مسيحى با دنياى بيرون و كسانى كه هنوز مسيح را بعنوان خدا و خداوند نپذيرفته اند فقط رابطه محبت و بشارت را دارد و با ايمانداران رابطه مشاركت . اگر وارد يك مهمانى می شويد كه مردم هنوز با مسيح آشنا نيستند وظيفه شما اينست كه شاهد خوب مسيح باشيد تا بر آنها اثر مثبت مسيح را بگذاريد نه آنكه آنان بر شما اثر بگذارند . اگر در يك جمع ايمانداران بوديد نيز وظيفه شما اثر مثبت گذاشتن بر ساير برادران و خواهران ايمانى شماست تا آنان از ايمان و رفتار شما بنا گردند و به شباهت مسيح برسند . و ما نيز از آنها بنا گرديم تا ما هم از ايمان تا ايمان جلو برويم .

سوالات مشابه

آیه امروز :

96 سوال

96 پاسخ

0 دیدگاه

12 کاربر

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...