در معرفی کتاب و مرجع توسط

1 پاسخ

توسط

 چگونه بشارت دهیم

 نویسنده: رابرت و اِولین بولتن ْ

مترجم: آریان رشدی

ویراستار: آرمان رشدی 

انتشارات ای م - انگلستان ۲۰۰۸   

این کتاب ترجمه ای است از کتاب

Sharing the Good News

Robert and Evelyn Bolton

Translated into Persian by: Aryan Roshdi Edited by: Arman Roshdi

GLOBAL UNIVERSITY 1211 South Glenstone Ave. Springfield, MO 65804 U.S.A

Published by: ELAM PUBLICATIONS P.O. BOX 75 GODALMING GU8 6YP ENGLAND

Persian Translation Copyright © Elam Ministries 2008 ISBN 978-1-904992-37-0

کلیه آیات نقل شده، از کتاب مقدس ترجمه قدیم است. در صورتی که این ترجمه برایتان دشوار است، میتوانید آیه ها را از ترجمه جدید »هزارۀ نو«، »مژده برای عصر جدید« و یا ترجمۀ »تفسیری« بیابید و بخوانید

جهت دانلود اینجا کلیک نماید (دریافت نسخه PDF)

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...