نویسنده انجیل مرقس کیست؟

سوال شده 21 دی 1395 در پرسشهای عمومی توسط مدیریت سایت

1 پاسخ

پاسخ داده شده 21 دی 1395 توسط مدیریت سایت
مرقس از حواريون مسيح نبود و بعد ها به مسيحيت گرويد و از شاگردان پطرس شد. انجيل مرقس، دومين و كوچك­ترين انجيل از اناجيل موجود است. محققان معتقدند که از نظر زمانی، اولين انجيلی كه به رشته تحرير در آمد اين انجيل ميباشد که منبع نگارش دو انجيل ديگرمتی و لوقا بوده است؛ زيرا تمام محتوای اين انجيل در دو انجيل متي و لوقا تكرار شده است. عموماً این انجیل را به یوحنّای مرقس، شاگرد و همسفر پطرس نسبت می­دهند  ولی از خود کتاب چنین مطلبی به دست نمی­آید.
آیه امروز :

96 سوال

96 پاسخ

0 دیدگاه

21 کاربر

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...