1 پاسخ

توسط

اصل اول: خدا شما را دوست دارد و برای زندگی شما نقشه ای عالی دارد.در یوحنا 3.16 میفرماید:زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. عیسی مسیح دلیل آمدن خود را به این جهان در یوحنا 10.10 روشن میکند *من آمده ام تا آدمیان حیات یابند و آنرا به طور کامل داشته باشند.*چه چیزی ما را از محبت خدا جدا کرده است؟چه چیزی ما را از داشتن یک زندگی سرشار و پربرکت در مسیح محروم کرده است؟

اصل دوم: تمام آدمیان با گناه آلوده شده اند, و در نتیجه از خدا جدا میباشند. به همین دلیل است که ما قادر نیستیم نقشه عالی خدا را برای زندگی خود تشخیص بدهیم. رومیان 3.23 این حقیقت را تاکید میکند:* همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند.* رومیان 6.23 نتیجه گناه را معرفی میکند:* مزد گناه موت است.* خدا ما را آفرید تا با او مشارکت داشته باشیم ولی گناهی که انسان به جهان آورد همه ما را از خدا جدا ساخت. گناه انسان رابطه او با خدا را قطع کرده است. پس راه حل چیست؟

اصل سوم: عیسی مسیح تنها راه حل خدا برای آمرزش گناه ماست. تنها از طریق عیسی مسیح است که ما میتوانیم آمرزش گناهان و رابطه ای صحیح با خدا داشته باشیم. رومیان 5.8 میگوید:* اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح بخاطر ما مرد.* اول قرنتیان 4-15:3 ما را تعلیم میدهد که برای نجات یافتن احتیاج داریم حقیقتی را بدانیم و به آن ایمان آوریم. آن حقیقت اینست:* مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیا, مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت.* خود مسیح در انجیل یوحنا 14.6 مشخص فرمود که او تنها راه نجات است:* من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس جز بوسیله من نزد پدر نمی آید.* چگونه من میتوانم این هدیه عالی, یعنی این نجات گرانبها, را دریافت کنم؟

اصل چهارم: ما باید به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان آوریم تا هدیه نجات را دریافت کنیم و نقشه عالی او را برای زندگی خود دریابیم. یوحنا 1.12 میفرماید:* اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند, این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند.* اعمال رسولان 16.31 خیلی واضح به این مطلب اشاره میکند:* به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت.* نجات ما محض فیض تنها بوسیله ایمان و فقط از طریق عیسی مسیح میسر خواهد بود.آمین

سوالات مشابه

به سایت سوالات کتاب مقدس خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
آیه امروز :

بهره گیری از مطالب این تارنما برای همه آزاد است.

...